Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler å organisere tjenestene i langt større og mer robuste enheter enn vi har i dag.

Ni kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland har fulgt opp dette og vedtatt å etablere et felles brann- og redningsvesen. 

Haugaland Brann og Redning IKS

Haugaland brann og redning IKS er etablert av kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord. Selskapet er under oppbygging og skal dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og eksplosjonsloven

Les mer

Nyheter/Informasjon

Daglig leders brev til de ansatte i brannvesen på Haugalandet

Dag Botnen undertegnet sist fredag arbeidsavtalen som daglig leder i Haugaland brann og redning IKS. Vi ønsker Dag Botnen velkommen og lykke til med det viktige arbeidet som ligg foran oss.

Dag Botnen skriv dette til de ansatte innen brann og redning på Haugalandet.

Flere nyheter